Platnosť preukazu Vodca malého plavidla – informácia

Dopravný úrad si dovoľuje týmto upozorniť plavebnú verejnosť, že ním vydané preukazy odbornej spôsobilosti Vodca malého plavidla ako aj preukazy Vodca malého plavidla vydané bývalou Štátnou plavebnou správou, ako právnym predchodcom Dopravného úradu, nie sú preukazmi odbornej spôsobilosti na vedenie rekreačného  plavidla na mori.

Platnosť preukazu Vodcu malého plavidla sa vzťahuje iba na vnútrozemské vodné cesty.
Záujemcovia o získanie medzinárodného preukazu veliteľa námorného rekreačného plavidla sa môžu obrátiť na Námorný úrad SR: Námorný úrad SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=60071.