Plavebné opatrenie č. 146/2016 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2016/2017

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 146/2016 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2016/2017