Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 151/2016 o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj