Plavebné opatrenie č. 153/2016/UVC o výkone prác na UVC Nosická priehrada

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 153/2016/UVC o výkone prác na UVC Nosická priehrada