Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 08/2017 ktorým sa určujú podmienky na prevádzku požičovní plavidiel