Plavebné opatrenie č. 16/2017 o zastavení plavby cez plavebný stupeň VD Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 16/2017 o zastavení plavby cez plavebný stupeň VD Gabčíkovo