Plavebné opatrenie č. 17/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 17/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov