Plavebné opatrenie č. 23/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 23/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci