Plavebné opatrenie č. 26/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 26/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh