Plavebné opatrenie č. 57/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 57/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša