Plavebné opatrenie č. 58/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 58/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava