Plavebné opatrenie č. 59/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 59/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada