Plavebné opatrenie č. 60/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 60/2017 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh