Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 100/2017 o prácach na vodnej ceste Váh