Plavebné opatrenie č. 117/2017 o zmene vytýčenie plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 117/2017 o zmene vytýčenie plavebnej dráhy na vodnej ceste Dunaj