Plavebné opatrenie č. 118/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 118/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj