Plavebné opatrenie č. 128/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 128/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj