Plavebné opatrenie č. 132/2017 o podmienkach prevádzky plavidiel na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 132/2017 o podmienkach prevádzky plavidiel na vodnej ceste Dunaj