Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 137/2017/UVC o zrušení plavebných opatrení