Plavebné opatrenie č. 143/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 143/2017/UVC o verejnom podujatí na UVC Slnečné jazerá v Senci