Plavebné opatrenie č. 144/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 132/2017

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 144/2017 o zrušení Plavebného opatrenia č. 132/2017