Plavebné opatrenie č. 147/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 147/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj