Plavebné opatrenie č. 149/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 149/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj.