Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 153/2017 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2017/2018