Plavebné opatrenie č. 155/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 155/2017 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Vodné dielo Čunovo