Plavebné opatrenie č. 02/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 02/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj