Plavebné opatrenie č. 08/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 08/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – zdrž Hrušov