Plavebné opatrenie č. 11/2018 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Selice

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 11/2018 o prácach na vodnej ceste Váh – VD Selice