Plavebné opatrenie č. 15/2018/UVC o verejnom podujatí na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 15/2018/UVC o verejnom podujatí na uzavretej vodnej ceste Slnečné jazerá v Senci