Plavebné opatrenie č. 20/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunajec

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 20/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Dunajec