Plavebné opatrenie č. 24/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC VD Liptovská Mara

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 24/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC VD Liptovská Mara