Plavebné opatrenie č. 34/2018 o prácach na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 34/2018 o prácach na vodnej ceste Váh