Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 35/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo