Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 36/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj_