Plavebné opatrenie č. 37/2018 o zastavení plavby na VC Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 37/2018 o zastavení plavby na VC Dunaj