Plavebné opatrenie č. 41/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 41/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Domaša