Plavebné opatrenie č. 42/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na UVC Ružín

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 42/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na UVC Ružín