Plavebné opatrenie č. 43/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Váh (Trenčín – Orechové)

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 43/2018 o výcviku hasičských jednotiek na vodnej ceste Váh (Trenčín – Orechové)