Plavebné opatrenie č. 45/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj (Bratislava)

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 45/2018 o zastavení plavby na vodnej ceste Dunaj (Bratislava)