Plavebné opatrenie č. 65/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na uzavretej vodnej ceste Vodné dielo Žilina

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 65/2018/UVC o výcviku hasičských jednotiek na uzavretej vodnej ceste Vodné dielo Žilina.