Plavebné opatrenie č. 66/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 66/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Liptovská Mara