Plavebné opatrenie č. 68/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 68/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Oravská priehrada