Plavebné opatrenie č. 69/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 69/2018/UVC o verejnom podujatí na UVC Zemplínska Šírava