Plavebné opatrenie č. 71/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 71/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Váh