Plavebné opatrenie č. 73/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 73/2018 o verejnom podujatí na vodnej ceste Dunaj