Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 74/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj