Plavebné opatrenie č. 116/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 116/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj