Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 127/2018 o prácach na vodnej ceste Dunaj – Most SNP