Plavebné opatrenie č. 145/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 145/2018 o zastavení plavby cez plavebný stupeň Vodné dielo Gabčíkovo