Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/2019

Dopravný úrad vydal Plavebné opatrenie č. 147/2018 o zimovaní plavidiel na území SR pre obdobie 2018/2019